25’inci Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

04-11-2019

Sendikamız ve Sendikamıza üye iş yerlerinde örgütlü üç işçi sendikası arasında 25’inci Dönem grup toplu iş sözleşmesi imzalanarak işyerlerimizdeki çalışma barışı sağlanmıştır.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile Türk-İş’e bağlı Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında Şubat 2019’da başlayan ve yedi ay süren müzakereler, 07 Eylül 2019 tarihinde tarafların anlaşması ile sonuçlandı.
TEKSİF ile anlaşmanın bağıtlanması ardından 09 Eylül 2019 tarihinde Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş ile, 04 Ekim 2019’da da DİSK’e bağlı Tekstil ile anlaşma yapıldı.

Önceliğimiz çalışma barışının sağlanması
Sendikamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Topbaş ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Sendikamız Genel Sekreterliği büyük bir özveriyle müzakere sürecinde yer aldı. Güç koşullara rağmen, orta yolu bulan her iki kesimin de çalışmaları sonucunda üç işçi sendikası ile sözleşme bağıtlandı.
01.04.2019-31.03.2022 tarihleri arasında geçerli 36 aylık 25’inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi koşulları aşağıdaki gibidir:
Üye işçilere üst sınır 20 yıl olmak üzere her kıdem yılı için brüt 18 TL kıdem zammı uygulandı. Sendikalı işçilere 31.03.2019 tarihindeki brüt çıplak ücretlerine bir defaya mahsus olmak üzere kıdem zammı ilave edildikten sonra işçilerin brüt çıplak ücretlerine birinci yıl birinci altı ayı için yüzde 8; birinci yıl ikinci altı ay için yüzde 4 ücret zammı uygulanacak. 01.04.2020 tarihinde bir üst kıdem yılına geçmeye hak kazanmış üye çalışanların 31.03.2020 tarihindeki brüt çıplak ücretlerine brüt 18 TL ilave edildikten sonra, ikinci yıl birinci altı ay için yüzde 4, ikinci yıl ikinci altı ay için yüzde 4 ücret zammı verilecek. Aynı şekilde 01.04.2021 tarihinde bir üst kıdem yılına geçmeye hak kazanmış üye işçilerin 31.03.2021 tarihindeki brüt çıplak ücretlerine brüt 18 TL ilave edildikten sonra üçüncü yıl birinci altı ay için yüzde 4, üçüncü yıl ikinci altı ay için yüzde 4 ücret zammı verilecek. İkinci ve üçüncü yıl altışar aylık yüzde 4 oranındaki ücret zamları 24’üncü Dönem’de olduğu gibi enflasyon korumalı. Ayrıca sosyal yardımlar 01.04.2019 tarihinden itibaren bir yıl için yüzde 25 artırıldı. Sosyal yardımlar, ikinci ve üçüncü yıllarda ücret zammı dönemlerinde de yüzde 4 oranında artırılacak. Son olarak yakacak yardımı, ‘aile yardımı’ olarak değiştirildi ve brüt 75 TL oldu. Söz konusu yardım üç yıl boyunca sabit kalıp, ücret zamlarına göre artırılmayacak.
Sendikamız sözleşme uygulaması için toplantı düzenledi
Sendikamız sözleşme sonrası Sendikalı üyelerimizin insan kaynakları yetkililerini bir araya getirerek yeni sözleşmenin uygulaması için bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıda, üyelerin uygulamaya yönelik soruları cevaplanarak fikir alış verişi sağlandı.


Diğer Haberler