Revize Ulusal Meslek Standartları görüşe çıktı

17-04-2017

Temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini” kurmak ve işletmek olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)  tekstil sektöründe yer alan mesleklerin ulusal meslek standartları ve mesleki yeterliliklerin hazırlanması için Sendikamızı yetkilendirmiştir.

Sendikamız tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde tekstil sektöründe yer alan 27 adet meslek standardı ve 15 adet ulusal yeterlilik resmi gazetede yayımlanarak ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.
5544 sayılı MYK Kanunu ve ilgili mevzuat gereği; yürürlükte olan ulusal meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilerek güncellenmektedir. Bu kapsamda, Sendikamız tarafından gerekli araştırma, inceleme, analiz ve saha çalışmaları tamamlanarak aşağıda belirtilen revize ulusal meslek standartları, ilgili kurum ve kişilerin görüşlerine sunulmaktadır.

Revize Ulusal Meslek Standartları:
Ön Terbiye Operatörü (Seviye 3)
Ön Terbiye Operatörü (Seviye 4)
Boyama Operatörü (Seviye 3)
Boyama Operatörü (Seviye 4)
Bitim İşlemleri Operatörü (Seviye 3)
Bitim İşlemleri Operatörü (Seviye 4)
Boya Mutfağı Elemanı (Seviye 3)
Varyant Elemanı (Seviye 3)

Standartların en doğru biçimde hazırlanması açısından kuruluşunuzda ve/veya kuruluşunuz iştiraklerinde konu ile ilgili meslek grubunda görev alan meslek elemanlarının ve/veya yöneticilerinin görüş ve önerileri önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, revize ulusal meslek standartlarını incelemeniz ertesinde görüşlerinizi aşağıda yer alan “Ek-3 Görüş ve Değerlendirme Formuna” her bir meslek için ayrı ayrı doldurarak e-mail ile (gamze.kilinc@tekstilisveren.org.tr) 25 Nisan 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Sendikamıza gönderilmesini hususunu bilgilerinize arz/rica ederiz.

Görüş ve Değerlendirme Formları:
Ön Terbiye Operatörü (Seviye 3) Görüş ve Değerlendirme Formu,
Ön Terbiye Operatörü (Seviye 4) Görüş ve Değerlendirme Formu,
Boyama Operatörü (Seviye 3) Görüş ve Değerlendirme Formu,
Boyama Operatörü (Seviye 4) Görüş ve Değerlendirme Formu,
Bitim İşlemleri Operatörü (Seviye 3) Görüş ve Değerlendirme Formu,
Bitim İşlemleri Operatörü (Seviye 4) Görüş ve Değerlendirme Formu,
Boya Mutfağı Elemanı (Seviye 3) Görüş ve Değerlendirme Formu,
Varyant Elemanı (Seviye 3) Görüş ve Değerlendirme Formu,
 

Diğer Haberler