Dokuma Meslek Dalı Ulusal Yeterlilikler Görüşe Çıktı

27-11-2020

Temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini” kurmak ve işletmek olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)  tekstil sektöründe yer alan mesleklerin ulusal meslek standartları ve mesleki yeterliliklerin hazırlanması için Sendikamızı yetkilendirmiştir.

Bu kapsamda, Sendikamız tarafından gerekli araştırma, inceleme, analiz ve saha çalışmaları tamamlanarak aşağıda belirtilen dokuma ulusal yeterlilikler ilgili kurum ve kişilerin görüşlerine sunulmaktadır.

Ulusal Yeterlilik

Dokuma Operatörü (Seviye 3)

Dokuma Operatörü (Seviye 4)

Çözgü Operatörü (Seviye 3)

Tahar Operatörü (Seviye 3)

 

Ulusal Yeterliliklerin en doğru biçimde hazırlanması açısından kuruluşunuzda ve/veya kuruluşunuz iştiraklerinde konu ile ilgili meslek grubunda görev alan meslek elemanlarının ve/veya yöneticilerinin görüş ve önerileri önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, dokuma yeterlilikleri incelemeniz ertesinde görüşlerinizi aşağıda yer alan “Ek-3 Görüş ve Değerlendirme Formuna” her bir meslek için ayrı ayrı doldurarak e-mail ile (zeynep.vural@tekstilsertifikasyon.com) adresine 11 Aralık 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Sendikamıza gönderilmesini hususunu bilgilerinize arz/rica ederiz.

Görüş ve Değerlendirme Formları:

Dokuma (Seviye 3) Görüş ve Değerlendirme Formu,

Dokuma (Seviye 4) Görüş ve Değerlendirme Formu,

Çözgü Operatörü (Seviye3) Görüş ve Değerlendirme Formu,

Tahar Operatörü (Seviye 3) Görüş ve Değerlendirme Formu,


Diğer Haberler