ITMF Tekstil Makineleri Çalıştayı: Dünya tekstil makinelerinin yatırım durumu değerlendirildi

18-07-2019

Her sene geleneksel olarak Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu (ITMF) yöneticileri ve dünyanın önde gelen tekstil makine üreticilerinin katılımıyla düzenlenen ITMF Tekstil Makineleri Çalıştayı bu sene ITMF ve İtalyan Tekstil Makine Sanayi Birliği’nin (ACIMIT) müşterek organizasyonu ile 9 Mayıs 2019 tarihinde Milano’da gerçekleştirildi.

İtalyan Tekstil ve Moda Konfederasyonu (Confindustria Moda) Başkanı Claudio Marenzi, İtalyan Tekstil Makine Sanayi Birliği (ACIMIT) Başkanı Alessandro Zucchi ile ITMF Başkanı Kihak Sung’un açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda sektör hakkında sunumlar yapıldı. Rina Danışmanlık’tan, Sanayide İnovasyon ve Strateji Yöneticisi Daniele Pozzo ‘tekstil ve tekstil makineleri sektöründe dijital dönüşüm’, Çin Ulusal Tekstil ve Hazır Giyim Konseyi (CNTAC) Başkanı Ruizhe Sun ‘Çin tekstil sanayiinin durumu ve beklentiler’e ilişkin konuşma yaptı.
Sunumların ardından, tekstil makine üreticileri, iplik eğirme, tekstürizasyon, dokuma, örme, tekstil terbiye ve baskı gibi çeşitli tekstil makine sektörlerinde piyasa eğilimleri hakkında görüşlerini belirttiler. Tekstil makine üreticilerinin konuşmalarının ardından, ITMF Genel Müdürü Dr. Christian Schindler, ITMF’in Uluslararası Tekstil Makineleri Sevkiyat İstatistikleri’nin 2018 sonuçlarını sundu. Dr. Schindler kısa elyaf iğ, open-end rotor, çekim tekstürizasyonu iğleri, mekiksiz dokuma tezgahı, elektronik düz örme makinesi, yuvarlak örme makinesi ve tekstil terbiye makineleri sevkiyatına ilişkin dünya genelinde ve bölgeler itibariyle güncel verileri açıkladı.

Tekstil ve tekstil makineleri sektöründe dijital dönüşüm
Dijital dönüşümde dünya genelinde ilerlemenin devam edeceği, büyük sanayi kuruluşlarının yaklaşık yüzde 50’sinin 2021 yılında dijital ikiz (digital twin) teknolojisini kullanacağı, nesnelerin interneti (IoT) piyasa değerinin 2022’de 561 milyar dolar olacağı ve sanayi 4.0 ürünleri ve hizmetleri alanında küresel piyasanın 2023’te 310 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir. Dijital dönüşümü yaratan etkenler yeni iş modelleri, sürdürülebilirlik ve kullanıcı deneyimindeki gelişmeler açısından aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
Hız: İnovasyon döngüleri ve kısa süreli ürün geliştirme vasıtasıyla pazara ulaştırma süresinin azaltılması.
Kalite: Üretimin gerçek zamanlı olarak izlenmesi yoluyla atıkların azaltılması ve süreçlerin iyileştirilmesi.
Esneklik: Tekliflerin, üretim aşamalarında müşteriye göre üretim yoluyla daha dinamik hale getirilmesi.
Güvenlik: Siber saldırıları engellemek ve faaliyetlerin kesintiye uğramasını önlemek için güvenlik konularının optimize edilmesi.
Etkinlik: Teknolojiler ve daha akıllı hizmetler ile verimliliğin artırılması.
Tekstil sektöründe dijital dönüşüm konusunda aşağıdaki alanlarda ilerlemeler görülmektedir:
• Tekstil makineleri imalatında ko-robot’ların (ortak bir çalışma alanındaki insanlarla fiziksel olarak etkileşime girmeyi amaçlayan bir robot) kullanılması.
• Üretim ve bakım faaliyetlerinde dijital çözümler.
• İleri imalat teknolojilerinin olanak sağladığı yeni iş modelleri.
• Dijital uygulamaların olanak sağladığı yeni iş modelleri.
• Giyilebilir cihaz ile süreçlerin izlenmesi ve optimizasyonu.
• Tesis bakımı için artırılmış gerçeklik teknolojisi ile çözümler.
• Organik pamuğun tarladan tüketiciye izlenebilirliği.

2018 yılında Dünya Tekstil Makineleri Sevkiyat İstatistikleri
ITMF Genel Müdürü Dr. Christian Schindler’in sunduğu ve ITMF’in dünya tekstil makine üreticileri ile işbirliği yaparak her sene gerçekleştirdiği Uluslararası Tekstil Makineleri Sevkiyat İstatistikleri 2018 sonuçlarına göre, tekstil makineleri sevkiyatında çeşitli segmentlerde farklı eğilimler izlendi.
Yeni kısa elyaf iğ ve open-end rotor sevkiyatı 2018 yılında bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 1.5 ve yüzde 13 oranlarında artış gösterdi. Sevkiyatı yapılan çekim tekstürizasyonu iğleri ve mekiksiz dokuma tezgâhı sayısı sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 39 oranlarında arttı. Uzun elyaf iğ, yuvarlak örme makineleri ve elektronik düz örme makineleri sevkiyatı ise sırasıyla yüzde 27, yüzde 4 ve yüzde 20 oranlarında düşüş gösterdi. Tekstil terbiye segmentinde, kesintisiz (kontinü) işlem ve kesintili (diskontinü) işlem kategorilerinde dünya genelinde sevkiyatı yapılan makine sayısı bir yıl öncesine göre sırasıyla yüzde 0.5 ve yüzde 1.5 oranlarında azaldı.
İplik makineleri
2018 yılında sevkiyatı yapılan kısa elyaf iğ sayısı bir yıl öncesine göre 126 bin iğ artış gösterdi ve 8.66 milyon iğ olarak gerçekleşti. Kısa elyaf iğ sevkiyatı birbirini takip eden son iki yılda arttı, ancak küresel eğilim yavaşladı. Yeni kısa elyaf iğlerin çoğu (yüzde 92’si) Asya & Okyanusya bölgesine sevk edildi. Bu bölgeye yapılan sevkiyat yüzde 2 oranında azaldı. 2018’de kısa elyaf iğ segmentinde en büyük altı yatırımcı ülke Çin, Hindistan, Vietnam, Bangladeş, Özbekistan ve Türkiye oldu.
Uzun elyaf (yünlü) iğ sevkiyatı 2017 yılında dünya genelinde 165 bin iğ iken, 2018’de 120 bin iğe geriledi. Bu sonuca etki eden başlıca sebep Asya & Okyanusya bölgesine yapılan sevkiyatın düşmesidir (-48 bin iğ). 2018’de en büyük yatırımcı ülkeler Türkiye, İran, Çin, İtalya ve Vietnam oldu.
2018’de dünya genelinde 721 bin open-end rotor sevkiyatı yapıldı, 2018 sevkiyatı 2017 yılına göre 83 bin rotor artış gösterdi. Dünya sevkiyatının yüzde 91’i (658 bin rotor) Asya & Okyanusya bölgesine gerçekleştirildi. Open-end rotor alanında dünyanın en büyük yatırımcısı Çin’e yapılan sevkiyat yüzde 7 oranında artarken, Tayland, Malezya ve Mısır’a yapılan sevkiyatlar üç katından fazla artış gösterdi.

Tekstürizasyon makineleri
Tek ısıtıcılı çekim tekstürizasyonu iğlerinde (başlıca polyamid filament üretiminde kullanılıyor) global sevkiyat 2017’deki 15 bin 500’den, 2018’de 22 bin 800’e yükselerek, yüzde 48 artış gösterdi. Dünya toplamında yüzde 91 pay ile Asya & Okyanusya bölgesi, tek ısıtıcılı çekim tekstürizasyonu iğlerinde en kuvvetli yatırım yapan bölge oldu. Bu segmentteki başlıca yatırımcı iki ülke dünya toplam sevkiyatında sırasıyla yüzde 68 ve yüzde 11 pay alan Çin ve Japonya oldu.
Çift ısıtıcılı çekim tekstürizasyonu iğleri (başlıca polyester filament üretiminde kullanılıyor) kategorisinde pozitif eğilim devam ediyor. Global sevkiyat yıllık yüzde 50 artış göstererek yaklaşık 490 bin iğe yükseldi. Asya’nın dünya sevkiyatında aldığı pay yüzde 93 oldu. Çin ise dünya sevkiyatında yüzde 68 pay alarak, en büyük yatırımcı ülke olmaya devam etti.

Dokuma makineleri
2018’de mekiksiz dokuma tezgahı sevkiyatı yüzde 39 artarak 133 bin 500’e yükseldi. Bu kapsamda, hava-jetli dokuma tezgahı sevkiyatı yüzde 21 artarak 32 bin 750 ve su-jetli dokuma tezgahı sevkiyatı yüzde 91 artışla 69 bin 240 oldu. Rapier/projektil dokuma tezgahı sevkiyatı ise yüzde 5 düşüşle 31 bin 560’a geriledi. 2018’de yeni mekiksiz dokuma tezgahına yatırım yapan başlıca bölge Asya & Okyanusya oldu. Dünya toplam mekiksiz dokuma tezgahı sevkiyatının yüzde 93’ü Asya & Okyanusya bölgesindeki ülkelere yapıldı. Tüm hava-jetli dokuma tezgahlarının yüzde 92’si, tüm rapier/projektil dokuma tezgahlarının yüzde 83’ü ve tüm su-jetli dokuma tezgahlarının yüzde 99’u bu bölgeye sevk edildi. Üç kategoride de başlıca yatırımcı ülkeler Çin ve Hindistan oldu. Endonezya, Bangladeş ve Türkiye de rapier/projektil dokuma tezgahında önemli yatırımlar yaptı.

Yuvarlak ve düz örme makineleri
Geniş yuvarlak örme makineleri sevkiyatı 2018’de yüzde 4 azalarak 26 bin 300 makineye düştü. Asya & Okyanusya bu kategoride de dünyanın en büyük yatırımcı bölgesi oldu. Dünyada toplam yeni yuvarlak örme makineleri sevkiyatının yüzde 85’i bu bölgeye yapıldı. Dünya toplamında yüzde 48 pay ile Çin en büyük yatırımcı ülke oldu. Hindistan ve Vietnam ise sırasıyla 2 bin 680 ve bin 440 makine ile ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
2018 yılında elektronik düz örme makineleri segmentinde sevkiyat yüzde 20 azalarak 160 bin civarında gerçekleşti. Bu makinelerde dünya sevkiyatının yüzde 95’i Asya & Okyanusya bölgesine yapıldı. Çin en büyük yatırımcı ülke olmaya devam ediyor. Çin’in yatırımları 154 bin 850 makineden 122 bin 550 makineye gerilemesine rağmen, dünya sevkiyatından aldığı payı (yüzde 86) korudu.
Çalıştay, dünya tekstil makineleri piyasa şartlarının mevcut ve gelecekteki durumu hakkında öngörüleri değerlendirmek için bir fırsat sağladı. Toplantıya katılan makine üreticilerine 2018’in birinci çeyreğine kıyasla 2019’un birinci çeyreğinde alınan siparişlerin karşılaştırması sorulduğunda, katılımcıların yüzde 26’sı orta, diğer yüzde 26’sı kötü, yüzde 32’si ise çok kötü olarak görüş bildirdiler. Sadece yüzde 13’ü iyi ve yüzde 3’ü çok iyi olarak değerlendirdi.


Diğer Haberler