Tekstil sektörü Endüstri 4.0’ın neresinde?

26-04-2019

Dijital teknolojiler sayesinde tüm sektörlerde iş yapış şekilleri çok önemli bir dönüşüme uğruyor. 18’inci yüzyılın sonunda su ve buhar gücü ile mekanikleşen üretim, 20’nci yüzyılın başlarında yerini elektrik gücü ile seri üretime bıraktı. 20’nci yüzyılın sonlarında bilgi teknolojileri ile otomatize olan üretim faaliyetleri günümüzde sensörler, internet, veri ve yapay zekâ kullanan; entegre ve sürekli iletişim halinde sistem ve teknolojiler ile yapılıyor.
İmalatta akıllı ve birbirine bağlı teknolojiler ürünleri nasıl tasarladığımızı, ürettiğimizi, pazarladığımızı, sattığımızı, kaynaklarımızı nasıl kullandığımızı ve dolayısıyla iş yapış şekillerimizi, organizasyonlarımızda ihtiyacımız olan kurumsal ve bireysel yetkinlikleri temelden değiştiriyor.
Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm, ucuzlayan ve kabiliyetleri artan teknoloji, artan rekabet ve azalan müşteri sadakati, coğrafi yakınlığın ve hızlı teslimatın öneminin artması, karmaşıklaşan tedarik zinciri, sürdürülebilirliğin artan önemi ve dijital iş modelleri ile hızlanan globalleşme sayesinde tekstil firmaları için mutlaka uygulanması gereken bir konu haline geldi. 
Endüstri 4.0, tüm sektörler için uzun süre iş hayatının merkezinde kalacak, çok değerli bir rekabet avantajı elde etme fırsatı yaratıyor. Tekstil sektörünün halihazırdaki rekabetçi durumunu devam ettirebilmesi veya artırması için Endüstri 4.0’ın getirdiği önemli fırsatları kaçırmaması ve gerekli insan ve teknoloji yatırımlarını yapması şart. 
Tekstil sektörü firmaları için, dijital teknolojileri değer zinciri faaliyetleri ve kaynak yönetiminde kullanarak, birim maliyetleri düşürmek ve/veya müşterilerin ödemeye razı oldukları birim fiyatları artırmak ve rekabet avantajı sağlamak muhteşem bir fırsat. Massachusetts Institute of Technology’de yapılan bir araştırmaya göre, dijital dönüşümün önemini ve değerini anlayan firmalar, anlamayanlara göre yüzde 26 daha yüksek kârlılığa, yüzde 12 daha yüksek firma değerlemesine sahipler.
 
Eksikliklerimiz neler?
Üyelerimizin ve sektörümüzün dünyadaki rekabet gücünü artırmak için çalışmalar yapan Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası olarak, Mentoro Platformu ile işbirliği yaparak üyelerimizin Endüstri 4.0 konusundaki mevcut durumunu belirlemek ve onlara konu ile ilgili kısa zamanda uygulanabilecek öneriler sunmayı amaçladık. Üyelerimiz, Vizyon ve Strateji, Ar-Ge ve Ür-Ge, Tedarik Zinciri Yönetimi, Pazarlama, Satış ve Müşteri Hizmetleri, Kaynak Yönetimi ve Şirket Ekosistemi olmak üzere altı farklı eksende değerlendirildi. Firmalar, çalışmanın sonucunda, Endüstri 4.0 konusundaki mevcut durumlarına göre Liderler, Takipçiler, El Yordamıyla İlerleyenler ve Bugünü Yaşayanlar şeklinde birbirinden anlamlı şekilde ayrışan dört gruba ayrıldı. Buna ek olarak; Purpose-Sustainable Ideas’ın desteği ile firmaların sürdürülebilirlik için teknoloji konusunda yaptıkları çalışmalarını da değerlendirdik.  
Çalışmanın sonucunda dijitalleşme ile ilgili çalışmaların yapıldığı, ancak söz konusu çalışmaların çoğunlukla birbirinden kopuk olduğu, ortak bir vizyon ve stratejiye hizmet etmediği tespit edildi. Ayrıca, sektör genelinde dijital dünya ihtiyaçlarına cevap verecek yetkinliklere sahip insan kaynağı ihtiyacının büyük olduğu belirlendi. 
Çalışmada, tekstil sektörüne uygun olarak belirlenen farklı Endüstri 4.0 teknoloji uygulamalarının yanı sıra, söz konusu uygulamaları hayata geçirmek için gerekli ön koşullar ve önlerine çıkabilecek engeller de belirlendi. Tekstil sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemli yerini de göz önünde bulundurarak, devlet desteği ile yapılabilecek bazı olası çalışmalar da önerildi. 

Mentoro Platformu nedir?
Türkiye Tekstil Sektörünün Endüstri 4.0 Durum Değerlendirmesi ve Yol Haritası”nı birlikte hazırladığımız Mentoro, sürdürülebilir kârlı büyümeyi amaçlayan firmalara strateji ve teknoloji alanlarında danışmanlık hizmeti veren, danışman kadrosu uzun seneler iş hayatında bulunmuş, üst düzey yöneticilik yapmış, firmalarını başarıya taşımış profesyonellerden oluşan ve süreçlerin dijitalleştirilmesi için seçili teknoloji iş ortakları ile çalışan bir platform. 

Diğer Haberler