Tisk, çalışma hayatı için sektörleri buluşturdu

07-05-2017

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) İstanbul’da yapılan Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı’nda yeni teşvik sisteminden vergi indirimine, önemli başlıklar masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kayhan, tekstil ve hazır giyim sektörünün devletten beklentilerini dile getirdi. 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 24 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı’na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Osman Arıkan Nacar ve Tarkan Alpay ile bakanlık üst düzey bürokratları, TİSK Yönetim Kurulu üyeleri, üye işveren sendikaları ve üye işyerlerinin üst düzey temsilcileri katıldı.
Toplantıya Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) adına Yönetim Kurulu Başkanımız Muharrem Kayhan, TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TTSİS Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Seyok, TİSK ve TTSİS Yönetim Kurulu üyelerinden Nadir Yürüktümen ve Sinan Abeş ile üyelerimizden bir heyet de katıldı.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen toplantının açılış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşen “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” girişimini hatırlatarak, yeni işe alınacak çalışanlar için ödenecek primler ve gelir vergisinin devlet tarafından karşılanmasını öngören yönetmeliğin işverenlerce memnuniyetle karşılandığını belirtti.
Bugüne kadarki en kapsamlı istihdam teşviki olan bu desteğin, işsizlik oranını azaltmasını öngördüklerini söyleyen Önen, sözlerine şöyle devam etti:
“TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM’deki görüşmelerinde, ücretlere sağlanacak Hazine desteğine esas matrahı toplu iş sözleşmeli işyerleri için farklı düzeyde belirleme yetkisi, Bakanlar Kurulu kararına bırakıldı. Kabul edilen bu yasa ile ilk kez toplu iş sözleşmesini özendiren, sendikalı işçi ve işvereni gözeten bir istihdam teşviki uygulanacak.”
Önen ayrıca, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, Meclis görüşmeleri sırasında vergisel yükümlülüklerini belli süreler içinde düzenli yerine getiren, yani “karnesi pekiyi olan” mükelleflere yüzde 5’lik indirim imkânını sağlayacaklarını ifade ettiğini söyledi.

İşletmelerin beklentileri
Son teşvik düzenlemelerinin yatırımlar ve istihdamda ilerleme kaydetme azmini güçlendirdiğini belirten Kudret Önen, bu teşviklerin, işgücü piyasasının yapısal sorunlarını çözmeye yarayacak düzenlemeler ile entegre olmasının önemine işaret etti.
Önen, işletmelerin beklentileri arasında, 2014-23 yılları arasında, Ulusal İstihdam Stratejisi çerçevesinde esneklik hükümlerine dair yasal düzenlemelerin işgücü piyasasına kazandırılmasının ve İşbaşı Eğitim Programı’na ayrılan kaynakların artırılmasını da saydı.
Kudret Önen son olarak, mevcut istihdamın korunması bakımından önemli bir düzenleme olan kısa çalışma uygulaması sayesinde geçmişte alınan sonuçların ne kadar olumlu olduğunu belirtti. Önen, sorun yaşayan işletmelere bu yöntemle destek sağlanması için bir mevzuat değişikliği yapılmasının, işletmeleri ve yaratılan istihdamı muhafaza etmek için taşıdığı öneme dikkat çekti.

2 Milyon kişilik istihdama destek
Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında Rusya ile yaşanan uçak krizi, terör olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminin 2016 ekonomik hedeflerine olumsuz etkisini anlattı. Konuşmasında istihdam seferberliğine de değinen Müezzinoğlu, toplam 2 milyon kişilik istihdama destek verileceğini; ayrıca 1.5 milyon kişinin tüm vergi yüklerini, sigorta primlerini; yeni başlayan çalışan başına yaklaşık 773 TL’lik yükü hükümet olarak üstleneceklerini belirtti.
Mehmet Müezzinoğlu, bu yılki hedefin işsizlik oranını yüzde 10’ların altına indirmek olduğunu söyledi. Türkiye’nin genç girişimcilerin katkılarıyla daha güçlü ve daha zengin hale geleceğini belirten Bakan Müezzinoğlu, bu sebeple 100 bin gence girişimcilik eğitimleri verildiğini kaydetti.
Önümüzdeki dönem için kıdem tazminatı konusuna da değinen Mehmet Müzezzinoğlu, işveren ve işçi taraflarının birbirini anlayarak ve devletin güçlü hakemliği ile bu yıl konuyu tamamlamış olacaklarını söyledi.

Görüş alışverişi
Toplantının devamında, çalışma hayatının temel konularına ilişkin olarak TİSK’e üye işyerlerinden derlenen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, İŞKUR Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Şimşek, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili İsmail Gerim ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman, işveren camiası ile görüş alışverişinde bulundu.

Sendikamızdan “yerinde teşvik” vurgusu
Sendikamız Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kayhan, toplantıda sektörümüz adına görüşlerini dile getirdi. Kayhan, bu zorlu rekabet ortamında ülkemize en büyük dış ticaret fazlası sağlayan, katma değer yaratan, istihdam dostu olan tekstil ve hazır giyim sektörünün devletten iki temel beklentisi olduğunu dile getirdi.
Kayhan beklentilerden ilkinin, kurulu sanayimizin rekabet gücünü muhafaza edecek politikaların gözetilmesi, ikincisinin ise yeni ihracat pazarlarının açılmasını sağlayacak stratejileri geliştirip, eskilerini muhafaza edecek desteklerin sağlanması olduğunu vurguladı. Bütün sektörlere bölgesel olarak değil, yerinde de teşvik sağlanmasının gerekliliğine işaret eden Kayhan, bölgesel kalkınma aracı olarak genel teşvik sistemi değerlendirildiğinde bazı sanayilerin büyüme imkânının kısıtlanmış olacağını dile getirdi.
Muharrem Kayhan, ilk olarak 2011 yılında sektörümüzde uygulamaya başlanan, devamında diğer sektörlerde de yaygınlaşan ek vergilerin, devlet gelirlerine önemli katkıda bulunduğunu belirtti. Ancak bu uygulamayı aşmak üzere yapılan trafik sapmalarına karşı denetimlerin artırılması ve sektörlerin katma değer yaratma esasına göre ek vergilerin yeniden düzenlenmesi ile bu uygulamanın daha etkili sonuçlar doğuracağını sözlerine ekledi.

Gümrük Birliği’nde modernizasyon
Uluslararası ilişkilere de değinen Kayhan, en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği ile yapmış olduğumuz Gümrük Birliği Anlaşması’nın modernizasyonunun önemini ve bu konudaki çalışmaların hızla ilerlemesi yönündeki beklentilerini dile getirdi.
Muharrem Kayhan ayrıca, dünyanın en büyük ikinci tekstil ve hazır giyim pazarı olan ABD ile ihracatımızı artırmak için Nitelikli Sanayi Bölgeleri (QIZ) gibi uygulamaların da yararlı olacağını belirtti.
Son olarak, kıdem tazminatına dair görüşlerini ifade eden Kayhan, kıdem tazminatının bütünsel bir yaklaşımla, işsizlik sigortası fonu ve İş Güvencesi Yasası ile birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Diğer Haberler