Zor zamanlarda yön belirlemek

14-01-2018

Endonezya’nın Bali adasında düzenlenen Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu’nun (ITMF) bu yılki konferansında ana tema “Teknoloji, Ticaret, İklim - Zor Zamanlarda Yön Belirleme”ydi. 14-16 Eylül 2017 tarihleri arasında toplanan yıllık konferansta, sendikamızı dokuz kişilik bir heyet temsil etti.
Konferansın 15 Eylül’de gerçekleşen resmi açılış oturumunda, ITMF Başkanı Jaswinder Bedi’nin yanı sıra ev sahibi ülke Endonezya’nın Tekstil Birliği (API) Başkanı Ade Sudrajat ve Endonezya Ekonomi Bakanı Sri Mulyani Indrawati birer konuşma yaptı.
Konferansın genel oturumlarında ise “Endonezya Tekstil Sanayii”, “Küresel Tekstil ve Tekstil Makineleri Pazar Durumu”, “ITMF’in Denetim Girişimi”, “Tekstil Değer Zinciri”, “Perakende/E-ticaret” ve “Teknik Tekstiller ve Nonwoven” konulu sunumlar yapıldı. Elyaf oturumunda da “Pamuk” ve “Yapay Elyaflar” başlıklarında alanında uzman isimler konuşmalar yaptı. ITMF’in sektörel komite toplantıları ve Yönetim Kurulu toplantısı da program kapsamındaydı.

ITMF Başkanı: “Tekstil sektörü yeniden icat ediliyor”
Resmi açılış oturumunda konuşan ITMF Başkanı Jaswinder Bedi, konferansın ana temasını hatırlatarak, teknoloji, ticaret ve iklimin ekonomimizi, politikamızı ve çevremizi doğrudan etkilediğini belirterek, tekstil sanayiinin geçmişte, uluslararası ticaret ve teknolojik inovasyonla ilgili gelişmeleri etkilediğini vurguladı.
Birkaç yüzyıl önce her şeyin pamukla başladığını söyleyen Bedi, pamuk talebinin Avrupa, Amerika, Asya ve Asya-Pasifik arasındaki ticareti büyüttüğünü; teknolojik yeniliklerin zamanla oyunun kurallarını değiştirerek tekstil merkezlerinin coğrafi olarak kaymasına neden olduğunu kaydetti.
Bedi, “mucize lifi” diye nitelenen naylonun bulunması ile tekstil dünyasına tamamıyla petrokimyasallardan sentezlenen bir elyaf grubu eklendiğini; İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi, otomobil ve evlerdeki artan ihtiyaçlar, modernleşen Batı’da giderek büyüyen tüketim, ABD’nin çığır açan uzay programı, jeopolitik ve ekonomik gelişmeler ile polimerlere olan talebin giderek arttığını hatırlattı.
Bugünün tekstil sanayisinin dünya ekonomisinde hâlâ önemli bir oyuncu olduğunu, ancak rekabetçi nedenlerle sektörün yeniden icat edildiğini, tüketici taleplerine adapte olduğunu ve döngüsel ekonomiye açıldığını vurgulayan Jaswinder Bedi, bütün bu değişiklikleri ve ekonomik faaliyetler için kurulan yeni standartları üç başlık altında sıraladı:
Teknoloji: Günümüz dünyasında teknoloji, entegre tekstil değer zincirinin her bir bileşeni için rekabet avantajı sağlayan bir kaynak. 
Ticaret: Dünya Ticaret Örgütü, 2017’de küresel ticarette yüzde 2.4’lük bir artış beklese de bu tahminlerin yüksek belirsizlik taşıdığını vurguluyor. Öngörülebilir gelecek dönemi sona erdi. 
Çevre (Ekolojik ayak izi, sürdürülebilirlik, dairesel ekonomi, iklim değişikliği etkisi): Çevre dostu yenilikler pazar paylarını artırmayı, rekabet avantajı yaratmayı ve üretim maliyetlerinden tasarruf etmeyi sağlar.

Endonezya’da tekstil sanayii
Ev sahibi ülke olan Endonezya’da tekstil sektörünün durumu da, konferansın başlıkları arasındaydı. Bu konuda yapılan sunumlar kısaca şöyle: 

Endonezya Tekstil Sanayii Sunumu / Anne Patricia Sutanto:
Endonezya’da GSYH değeri 892 milyar dolar seviyesinde. Ülkenin toplam ihracatı ise 144.4 milyar dolar değerinde. Tekstil ve hazır giyim bu rakamın yüzde 7.8’ini (11.25 milyar dolar) oluşturuyor.
Endonezya’nın karşılaştığı zorluklar 
Tedarikçi tarafı: Çalışma koşulları, altyapı (lojistik), devletin ticaret ve ekonomik politikaları, iklim ve çevre yatırımları, nitelikli işgücü ve eğitim.
Marka tarafı: Serbest ticaret anlaşmaları, çalışma koşulları, devletin iş kanunları ve yönetmelikleri, altyapı (bant genişliği, taşıma), yetenek yönetimi, hız ve inovasyon, Ar-Ge.
Endonezya’nın fırsatları
• Tekstil ve hazır giyim ulusal ekonomik büyümeyi en çok artıran ilk 10 sanayi içinde. 
• Büyük işgücü
• Politik ve ekonomik stabilite
• Büyük üretim kapasitesi
• Ürün rekabet gücü, yerel olarak entegre hammadde imalatı
Endonezya elyaf sanayii sunumu / RavI Shanka:
• Küresel elyaf tüketimi son 6 yılda sabit bir yıllık bileşik büyüme oranında yüzde 3.5 arttı.
• Endonezya tekstil tüketimi son 6 yılda yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 4.6 arttı.
Endonezya tekstil tüketimi ve elyaf üretimi
Endonezya tekstil tüketimi yıllık bileşik büyüme oranında yüzde 4.6 artarken, elyaf üretimi sadece yüzde 0.5 oranında büyüdü. Endonezya’da doğal elyaf üretimi neredeyse hiç yok. Suni ipek üretimi yüzde 3.3, kararlı polyester elyaf (Polyester Stable Fibre-PSF) üretimi yüzde 1.5 büyürken, filament üretimi yüzde 2.4 oranında düştü. Endonezya’da hazır giyim ihracatı ve yerel tüketimin artması ile upstream elyaf üretimi için muazzam bir potansiyel ortaya çıktı.

Endonezya Eğirme ve Dokuma İmalat Sanayisi Sunumu / Iwan S. Lukmınto
Endonezya’da Tekstil Sanayi Entegrasyonu
Elyaf Yapımı: 
31 imalatçı, 30 bin 869 çalışan, 527 milyon dolar ihracat, 1.4 milyar dolar dış ticaret açığı
Eğirme: 288 imalatçı, 234 bin 116 çalışan, 2.34 milyar dolar ihracat, 1.7 milyar dolar dış ticaret fazlası.
Dokuma ve Örme: Bin 479 imalatçı, 450 bin 54 çalışan, 1.64 milyar dolar ihracat, 2.93 milyar dolar dış ticaret açığı.
Hazır giyim: 2 bin 830 imalatçı, 718 bin 434 çalışan, 7.2 milyar dolar ihracat, 6.88 milyar dolar dış ticaret fazlası.
Diğer tekstiller: 735 imalatçı, 78 bin 58 çalışan, 500.4 milyon dolar ihracat, 22.2 milyon. 

Küresel Tekstil ve Tekstil Makineleri Pazar Durumu Sunumu / ITMF Direktörü Christian P. Schindler 
Küresel tekstil ve hazır giyim için durum ve tahminler
2020 tahminlerine göre perakende değeri en yüksek olacak ülkeler büyükten küçüğe Çin (341), AB (303) ve ABD (289). 2015-20 arasında en yüksek artış beklenen ülke ise yüzde 7.2 ile Hindistan.
Tekstil imalatında yeni teknolojiler ve inovasyon
Tekstil ve hazır giyim üreticisi sürekli olarak daha yüksek üretkenlik arayışı içinde; daha hızlı ve daha az emek, enerji, su gerektiren teknolojiler arayışı içinde. Bu arayışlar, daha fazla otomatikleştirilmiş, suya ve enerjiye daha dayanıklı tekstil makineleri için de talebin artması anlamına geliyor. 
Bu noktada sanayi için gerekenler:
• Ar-Ge faaliyetlerinin artması
• Yeni ürünler ve süreçler geliştirmek için müşteri ve tedarikçi arasında network kurma
• Teknolojik inovasyonlar için pazarı izleme
• Pazar trendlerini takip etme
Yeni teknolojiler büyük ölçekte kişiselleştirilmiş üretime imkân tanıyor. Kişiselleştirilmiş üretimde, kişiye özel ürün üretmek için bilgisayar destekli esnek imalat sistemleri kullanılıyor. Bu sistemler, toplu üretim süreçlerinin düşük birim maliyetlerini bireysel uyarlamanın esnekliği ile birleştiriyor.
Üretim teknolojilerinde otomasyon ve veri alışverişi öngören Endüstri 4.0’ın temel prensibi, makinelerin, iş parçalarının ve sistemlerin birbirine bağlanarak, işletmelerin birbirlerini özerk olarak kontrol edebilen tüm değer zinciri boyunca akıllı ağlar oluşturması.
Sürdürülebilirlik eğilimi de iş dünyasının entegre bir parçasını oluşturuyor (Döngüsel Ekonomi, Geri Dönüşüm, Biyo-Temelli Tekstiller).
Çin’in Tek Yol Tek Kuşak Girişimi gibi altyapı projeleri ise yeni fırsatlar yaratıyor. Var olan altyapıların geliştirilmesi, yeni altyapı projelerinin yapılması, bölgesel ekonomik entegrasyonun yaratılması gibi süreçler oluşturuluyor. 

TEKSTİL DEĞER ZİNCİRİ
Çin Tekstil Sanayisi Sunumu / Ruızhe Sun
Yenilik ve Gelişim 
Çin tekstil ve hazır giyim ihracatı giderek artıyor ve dünya toplamı içindeki payını da artırıyor. 
2008-15 yılları arasında Çin’de 142 bin 237 patent başvurusu yapıldı. 
2011-15 yılları arasında temel tekstil girişimleri yatırımı, yeni ürün Ar-Ge’sinde yüzde 21 büyüdü ve yeni ürün satış gelirleri yüzde 42 arttı. 2015 yılına göre tekstil sanayiinin Ar-Ge çıktısında geri dönüşü diğer tüm sanayilerin geri dönüşünden ortalama olarak daha fazla. 
Trump döneminde tekstil ve ticaret politikası ve bunun küresel tekstil pazarlarına etkisi SUNUMU / Nicole Bivens Collinson 
ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin daha fazla kendi içinde üretime dönmesi ve yeniden ticaret müzakereleri için aldığı aksiyonlar:
• Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA için yeniden müzakerelere başlanması
• ABD’nin Transpasifik Ortaklığı Anlaşması’ndan geri çekilmesi
• Güney sınırına duvar inşaa edilmesi 
• Çin’e bir para birimi olarak etiket vermemesi
• Serbest ticaret anlaşmalarını bozması
• Dünya Ticaret Örgütü’nden (WTO) geri çekilmesi.

Perakende/e-ticaret
Moda İçin Alışveriş-Küresel Bir Bakış Sunumu / Jorge MartIn
Giderek artan online alışverişin 2021’de toplamın yüzde 26’sına ulaşacağı öngörülüyor.

Dijital Pazarı Nasıl Geliştiririz Sunumu / Hartmut Molzahn
Son 15 yılda internet endüstrileri nasıl etkiledi?
Seyahat Acenteleri: Dünyanın en büyük “seyahat acentesi” 
www.booking.com
Perakende: Dünyanın en büyük perakendecisi Amazon
Reklam: En büyük reklam şirketleri Google ve Facebook
Ulaşım: Dünyanın en büyük taksi şirketi Uber
Otel: Dünyanın en büyük konaklama sağlayan firması Airbnb
Bankacılık: Dünyanın en hızlı büyüyen bankaları SocietOne gibi online bankalar
Endüstri 4.0 daha yeni başladı; bu gelişmeler daha da ilerleyecek.

Teknik tekstiller ve nonwoven
Nonwoven Ürünler için Yeni Çağ Sunumu / Laurent Aucouturıer
Küresel ölçekte nonwovenlar (dokusuz yüzey), iplik ve kumaş tipi teknik tekstillere yetişiyor.

Elyaf oturumu - Pamuk
Küresel ve Yerel Tedarik ve Talep Kuvvetleri Sunumu / Jürg Reinhart


Elyaf oturumu - Yapay elyaf
Talep yaratma ve sürdürülebilirlikte yapay elyafın rolü sunumu / Steve JenkIns
Yapay filament 2025 yılından itibaren dünyada, fabrikadaki elyaf tüketiminin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturacak.
 

Diğer Haberler