İyi Pamuk, İyi İş Koşulları

01-07-2021

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği’nin yürüttüğü ‘Türk Pamuk Sektöründe Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi, Şanlıurfa’da Pamuk Arazilerinde İnsana Yakışır İş Koşullarına Doğru Projesi’nde iki faz da başarıyla tamamlandı. Bu çalışmaların başka illerde de yaygınlaştırılması, sadece pamuk değil, tarımdaki işgücü açısından büyük önem arz ediyor. IPUD (İyi Pamuk Uygulamaları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Leon Picon yazdı.
Türkiye’de sürdürülebilir pamuk üretimini yaygınlaştırarak ilgili taraflar için ortak fayda sağlanmasına hizmet eden derneğimiz 2013 yılından bu yana İyi Pamuk (Better Cotton) Standardı’nı uyguluyor. Standardın uygulanmasının yanında pamuk üretimde çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla farklı yörelerde çeşitli konularda projeler gerçekleştiriyor. Bu bağlamda derneğimiz, Ağustos 2017’den bu yana Şanlıurfa’daki pamuk arazilerinde insana yakışır iş koşulları konusunda sorunların belirlenmesi ve giderilmesine yönelik projeler yürütüyor. ‘Türk Pamuk Sektöründe Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi, Şanlıurfa’da Pamuk Arazilerinde İnsana Yakışır İş Koşullarına Doğru Projesi’ bu çalışmaların başlangıcı oldu. Projenin ilk fazı olan Ağustos 2017 – Eylül 2019 dönemindeki başarılı çalışmaları takiben Ocak 2020 itibari ile projenin ikinci fazına başlandı.
Projenin ikinci fazındaki hedefimiz pamuk arazilerinde insana yakışır iş konusunda farkındalığı arttırmak, ilgili kurum ve kişilerin kapasitelerini geliştirmek ve yerel aktörlerin hizmet ve kaynaklarının bu konuya seferber edilmesini sağlamaktı. Bu hedef çerçevesinde geliştirilen eğitim materyalleri projenin pamuktaisgucu.com web sitesinde derlendi ve alanda çalışan ziraat mühendisleri, sosyal çalışmacılar, işçiler, iş aracıları ve çiftçilerin hizmetine sunuldu. Bu web sitesi aracılığıyla çiftçi-işçi sözleşme örneklerinden tarım aracılarının nasıl kaydolacağına, pamuk arazilerinde iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesinden puantaj örneklerine kadar birçok faydalı bilgiye tek bir noktadan ulaşılabilecek. Proje çerçevesinde ayrıca ilgili kurum çalışanlarına insana yakışır iş konusunda geliştirdiğimiz eğitimler verildi ve sahada yaygınlaştırıldı. İş birliği geliştirdiğimiz kurumlar ile saha düzeyinde ortak müdahaleler geliştirildi.
Projenin en önemli çıktılarından birisi de, geliştirdiğimiz ‘İnsana Yakışır İş Yönlendirme Hizmetleri Mekanizması’ oldu. Şanlıurfa il, ilçe ziraat odalarını merkezine alan bu mekanizma, insana yakışır iş konusunda hizmet veren kurumları ziraat odalarına destek verecek şekilde konumlandırıyor ve ziraat odaları ile bu kurumlar arasında bilgi alışverişini ve işbirliğini koordine ediyor. Henüz çok yeni kurulmuş olan bu mekanizmanın güçlendirilmesi için derneğimiz destek vermeye devam edecek. Nisan 2021 itibari ile ikinci fazını tamamladığımız projemizin sonuç raporlarını kamuoyu ile ayrıca paylaşacağız. Bu konuyla ilgilenenlerin hem proje web sitesini hem de derneğimiz sosyal medya kanallarını takip etmelerini öneririz.
Tüm bu çalışmaların başka illerde de yaygınlaştırılmasının sadece pamuk değil, tarımdaki işgücü açısından büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz. Pamuk üretimi konusunda birçok ülke ile karşılaştırıldığında teknik olarak çok iyi uygulamalar yapan çiftçilerimizin, desteklendikleri takdirde çevresel ve sosyal konularda da daha iyi uygulamaları benimseyeceğine inanıyoruz. Bu hedefe odaklı çalışan kurumlar ile ortak faaliyetler yürütmeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

PROJE BİRİNCİ FAZI ÖZET BİLGİ
Projenin birinci fazı, Ağustos 2017 – Eylül 2019 tarihleri arasında Şanlıurfa’da 11 pilot arazide yürütüldü. Bu fazda işçi demografik profilleme ve topluluk profili araştırması ve paydaş haritalaması yapıldı. 11 pilot arazide insana yakışır iş bağlamında 8 konuda eğitimler verildi ve tarla düzeyinde iş ve hizmet sözleşmelerinin oluşturulması, iş sağlığı güvenliği farkındalık levhaları ve eğitim posterlerinin kullanılması, gölgelik alanların oluşturulması gibi doğrudan iyileştirme müdahaleleri gerçekleştirildi.

IPUD HAKKINDA
İyi Pamuk Uygulamaları Derneği 2013 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Pamuk üretiminin çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilir olduğu bir Türkiye vizyonuyla çalışır. Hedefi Türkiye’de sürdürülebilir pamuk üretimini yaygınlaştırarak ilgili taraflar için ortak fayda sağlanmasına hizmet etmektir. Derneğin üyelik tabanı tarladan hazır giyime pamuk tedarik zincirinin birçok kurumunu kapsar.
IPUD, Better Cotton Initiative (BCI) ile 2014 yılında imzaladığı Stratejik Ortaklık Anlaşması çerçevesinde Türkiye’de ‘İyi Pamuk (Better Cotton) Standardı’nı uygulamaktan sorumlu kuruluştur. Bu sorumluluk çerçevesinde kurduğu ortaklıklar ile sürdürülebilir pamuk üretimi için eğitim, denetim, veri toplama, raporlama ve proje geliştirme faaliyetleri yürütür.
www.facebook.com/iyipamuk/
www.instagram.com/iyi_pamuk/
twitter.com/iyi_pamuk


Diğer Haberler